en
მოკლე მდგომარეობა

მშენებლობა შესახებ

ვივა ჯგუფი მშენებლობისა და დეველოპმენტის ნაწილში ჩაერთო 5 წლის წინ, ამ პერიოდის განმავლობაში მოპოვებული იქნა რიგი მნიშვნელოვანი პროექტებისა, როგორც ბიზნესის ასევე სოციალური თვალსაზრისით. მათშორის 1990-იანი წლების დასაწყისში საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად ბინათმესაკუთრეთა კავშირის დაზარალეუბლი წევრებისატვის უმნიშვნელოვანესი პროექტები ქალაქ თბილისში, რომლის ფარგლებში საერთო ჯამში 4000-მდე ადამიანი დაკმაყოფილდება საცხოვრებელი ბინით უახლოეს პერიოდში. (მშენებლობები მიმდინარეა) 

 

ამასთანავე ჩვენი ჯგფუის მიერ ხდება თბილისის გარეთ გასვლა და საინტერესო სამშენელობა პროექტებში ჩართვა, ამ ეტაპისათვის 2018 წლის ბოლოს ჩვენს მიერ მოხდა ბათუმში მცირე ზომის (50 ნომრამდე) სასტუმროს აშენება, რომლის ოპერირებასაც განახორციელებს ვივა ჯგუფის წევრი (შვილობილი) კომპანია, ხოლო ბიზნესად ჩამოყალიბების შემდეგ მოხდება მისი რეალიზაცია. პროექტი სრულად ჩაბარეუბლი და დასრულებულია. გარდა ამის კომპანიამ უკვე 2019 წლის ოქტომბრიდან დაგეგმა ახლომდებარე ქვეყნების პოტენციალის შესწავლა და მომავალში ფიქრობს, სასომხეთის აზერბაიჯანის და თურექთის მიმართულებით გაფართოებას მშენებლობის ნაწილში. 

 

ამ მომენტისათვის მიმდინარეობს პროექტების და მიწის განლაგების შესწავლა ერევანში, ვანაძორში, განჯაში, ბაქოსა და ტრაბზონი თურქეთი.

 

2019-2021 წლებში ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს (მიმდინარეობს მოლაპარაკებები) რამოდენიმე საერთაშორისო სამშენებლო ჯგუფთან ერთად განვახორციელოთ საზოგადო მნიშვნელობის, საერთო პროექტები. როგორებიცაა: სამთავრობო დაწესებულებების ოფისებიბს, სავადმყოფოების, ბიზნეს და სავაჭრო ცენტრებისა და სასტუმროების მშენელობა. 

 

მოკლე მდგომარეობა

მიმდინარე პროექტები

გარდა მოცემული პროექტებისა რომლებიც შეთანხმებუბლია და დაწყებულია როგორც უკვე აღნიშნული გვქონდა, 2017 წლიდან დავიწყეთ მოკვლევა სახვადასხვა რეგიონისათვის საშუალო და დიდი მასშტაბის პროექტების 50-200 მილიონი მოკვლევა-შეფასება. თურქეთის, სასომხეთის, თურქმენეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს ტერიტორიაზე. მომავალში როდესაც უფრო დეტალურად დამუშავდება პროექტები და გაიცემა ნებართვები ჩვენ პერმანენტულად მოვახდენთ მათ განთავსებას საიტზე.

მშენებლობის ბაზრები

აზერბაიჯანი

აზერბაიჯანი

ჩვენმა ჯგუფმა აქტიურად დაიწყო 2019 წელს აზერბაიჯანის უდაოდ დიდი პოტენციალის შესწავლა, სამშენებლო და დეველოპერული კუთხით. ამ ეტაპისათვის მიმდინარეობს რამოდენიმე პროექტის დამუშავება.
ყაზახეთი

ყაზახეთი

ყაზახეთის ბაზარი არის პოტენციურად ერთერთი ყველაზე საინტერესო ბაზარი ჩვენი ჯგუფისათვის სადაც დაგეგმილი იყო ოფისის გახსნა 2020 წლის დასაწყისში და ამ ბაზრის დეტალური შესწავლა. თუმცა მსოფლიოში კორონა ვირუსის პანდემიამ, გრაფიკში ცვლილებების შეტანა გვაიძულა.
უზბეკეთი

უზბეკეთი

უზბეკეთის სამშენებლო და დეველოპერული, სექტორი ბოლო 5 წლის განმავლობაში ვითარდება ძალიან სწრაფად, ამიტომაც ჩვენ 2019 წლის ბოლოს დავიწყეთ ლოკალურ პარტნიორებთან ერთად 2 პროექტის შესწავლა. მათი რეალიზაციის დაწყება დაგეგმილის 2021 წლის აპრილიდან