en
მოკლე აღწერა

რას ვაკეთებთ

<p>ჩვენი ტოპ პრიორიტეტი დამკვეთების და შესაბამისად მათი პაციენტების უზრუნველყოფა, მსოფლიო სტანდარტების და მხოლოდ პრემიუმ კლასის პროდუქტებით. რადგანაც თანამედროვე ბაზარზე მაღალი კონკურენციის პირობებში სულ უფრო და უფრო მეტი ცდუნება რჩება მოხდეს ერთი შეხედვით ეკონომიური პროდუქტების არჩევა და პრემიუმ ბრენდებსა და ხარისხზე კომპრომისის გაკეთება. სწორედ აქ ერთვება ჩვენი გუნდი, პარტნიორები და ის ექსპერტიზა რომელიც დაგროვდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, რათა ცხადად დავანახოთ ჩვენს დამკვეთებს, სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლებსა და სახელმწიფოს შესაბამის სტრუქტურებს, ხანგრძლივ პერსპექტივაში როგორც ეკონომიკური ისე ჯანმრთელობისა და პაცეინტის აღდგენითი პროცესის ყველა ასპექტი და ერთი შეხედვით პრემიუმ კლასის პროდუქტების "სიძვირის" მხოლოდ მოჩვენებითი ეფექტი.</p> <p>ჩვენ არა მხოლოდ მაღალი ხარისხის პროდუქტებს ვაწვდით ბაზარს, არამედ იმ აუცილებელ საჭირო სერვისა და ტრეინინგებსაც, რომლის გარეშეც თანამედროვე სამედიცინო მომსახურების გაწევა და კონკურენტულობის შენარჩუნება მოწინავე სამედიცინო დაწესებულებებთან და ტექნოლოგიებთან იქნება სრულიად შეუძლებელი. კარგად გვესმის თანამედროვე სამედიცინო პროცედურების ჩატარება, ტრენინგი და ახალი მიდგომები დანერგვის აუცილებლობა. ჩვენ ასევე მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ როგორ რიგ საერთაშორისო ასევე ადგილობრივ ბაზრებზე არსებულ ასოციაციებთან, რათა მოხდეს დასავლური გაიდლაინებს მაქსიმალურად მორგება და დანერგვა ლოკალურ ბაზრებზე.</p>

მოკლე აღწერა

სამედიცინო მიმართულებები

General Surgical

General Surgical

Spinal Surgery

Spinal Surgery

Neuro

Neuro

Wound Management

Wound Management

Sport Medicine

Sport Medicine

Trauma

Trauma

Laboratory

Laboratory

ჩვენმა ჯგუფმა ჯანდაცვას ვენტილატორების მიწოდა

ჩვენმა ჯგუფმა ჯანდაცვას ვენტილატორების მიწოდა

ENT

ENT

Orthopedic

Orthopedic

Respiratory

Respiratory

Oncology

Oncology

Cardiology

Cardiology

ჩვენი კომპანია კონცენტრაციას აკეთებს სამედიცინო სახარჯი მასალეიბს მიმართულებების საკმაოდ ფართო სპექტრზე General Surgical, Cardiology, Oncology, Respiratory, Orthopedic, ENT, Laboratory, Trauma, Sport Medicine, Wound Management, Neuro და Spinal surgery.

ამასთანავე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ხარისხი და ყოველთვის ორიენტაცია კეთდება უმაღლესი კლასის პრემიუმ პროდუქტებზე. ჩვენთვის არა მარტო მაღალი ხარისხის პროდუქციაა მნიშვნელოვანი არამედ, სერვისი რომელიც მას თან ახლავს, რადგან კარგად გვესმის თანამედროვე სამედიცინო პროცედურებში ტრეინინგისა და ახალი მიდგომების დანერგვის აუცილებლობა, რაც ხშირ შემთხვევაში ხელმისაწვდომი არ არის ბაზარზე არსებული სიტუაციის გამო (უსახსრობა, ტრეინინგების ხელმუწვდომლობა, არასაკმარისად გამართული და მოქნილი ლოგისტიკა, საწყობი და მრავალი სხვა), ვივა მედი მიმართულია, შეცვალოს არსებული სიტუაცია მაქსიმალურად და გააკეთოს ყველაფერი რათა დაახლოვოს თავის ბაზრებზე არსებული ტექნოლოგიებბი და მიდგომები ყველაზე მოწინავე დასავლურ სამედიცინო დაწესებულებებში არსებულ ხარისხთან (ლეველთან).

სწორედ ზემოთმოცემულიდან გამომდინარე ჩვენი კომპანია პრინციპულად ირჩევს მხოლოდ მსოფლიოში ცნობილ, აღიარებულ, ბაზრის ლიდერებს, რადგან ისინიც სწორედ ამ პრინციპების გათვალისწინებით ახდენენ ოპერირებას და კარგად ესმით, ახალი ტექნოლოგიების სწორი გზებით მიწოდების კრიტიკული მნიშვნელობა ხანგრძლივ პერსპექტივაში, როგორც სრულად ინდუსტრისაათვის ასევე თითეული პაციენტისათვის, ჩვენი პარტნიორები და ვივა, ყოველთვის მოხარულია როდესაც ეძლევა საშუალება გაუზიაროს თითეული ბაზრის (სადაც ჩვენ ვმუშაობთ) სამედიცინო პერსონალს ჩვენი ხედვები, გამოცდილებები და საუკეთესო პრაქტიკა, მათშორის მათი ვიზიტით ე.წ. საწუკეთესო ცენტრებში (ექსელენს ცენტრებში) სადაც დეტალურად არის შესაძლებელი თითეული დაინტერესებბული ჰოსპიტალი ან ექიმი გაეცნოს არსებულ თანამედროვე მეთოდებს, მიიღოს მონაწილეობა პროცედურაში, დააკვირდეს, გამოიკითხოს და კიდევ უფრო გაიღრმავოს თავისი ცოდნა, ცხადია რომ ასეთი კომუნიკაციები ყოველთვის ორმხირივია და ჩვენს ექიმებსაც ეძლევათ შესაძლებლობა, გაუზიარონ თავის დასავლელ კოლეგებს თავისი ხშირშემთხვევაში მნიშვნელოვანი და უნიკალური გამოცდილება.

სამედიცინო ბაზრები

თურქმენეთი

თურქმენეთი

თურქმენეთში ჩვენი ჯგუფი მუშაობს 2011 წლიდან და იყო ერთერთი პირველი ქვეყანა სადაც ჩვენს მიერ მოხდა ოფისის გახსნა სამედიცინო მიმართულებით, ამ მომენტისათვის ჩვენი კომპანია აქტიურად თანამშრომლობს ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ჩვენს პარტნიორებთან ერთად განხორციელდა არაერთი წარმატებული პროექტი.
სომხეთი

სომხეთი

სამედიცინო მიმართულებით, ჩვენი ჯგუფის მიერ სომხეთის ბაზარზე შესვლა მოხდა რამოდენიმე წლის წინ. ხოლო 2017 წლიდან ოპერირება გაგრძელდა პირდაპირი ოფისის მეშვეობით. ამ ეტაპისათვის ჩვენ ბაზარზე წარმოვადგენთ რამოდენიმე ლიდერ სამედიცინო კორპირაციას და ვთანამშრომლობთ როგორც კერძო ასევე სახელმწიფო სექტორთან
ყახახეთი

ყახახეთი

ყაზახეთის ბაზარზე შესვლა დაგეგმილის 2023 წლისათვის. ამჟამად მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები და ბაზრის დეტალური შესწავლა.
აზერბაიჯანი

აზერბაიჯანი

აზერბაიჯანის ბაზარზე ოპერაციები სამედიცინო მიმართულებით დაიწყო 2017 წელს და ყოველწლიურად ხდება მნიშვნელოვანი ტემპებით ზრდა. ამ მომენტისათვის კომპანია აზერბაიჯანის ბაზარზე წარმოადგენს: ტრავმატოლოგიის, ორთოპედიის, ყელ-ყურის, ონკოლოგიის, გადასახმის სისტემების, პერიფერული ინტერვენციის მიმართულოებით 10-მდე სხვადასხვა მსოფლიო დონის ბრნდს.

our sacle in numbers

 • 70+ თანამშრომელი
  70+ თანამშრომელი
 • 30 000+ სამედიცინო პერსონალი
  30 000+ სამედიცინო პერსონალი
 • 1M+ პაციენტი (ყოველწლიურად)
  1M+ პაციენტი (ყოველწლიურად)
 • 5000+ საავადმყოფო
  5000+ საავადმყოფო
 • 20B+ სახელმწიფო და კერძო შესყიდვების ბიუჯეტი
  20B+ სახელმწიფო და კერძო შესყიდვების ბიუჯეტი

2019 წლის დასაწყისის მდგომარეობა 8 ქვეყანაში

2019 წლის დასაწყისის მდგომარეობა 3 რეგიონში

ვთვლით რა რომ ზემოთ მოყვანილი ციფრები, შთამბბეჭდაობასთან ერთად არის საკმაო მნიშვნელოვანიც, რადგან საუბარია მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეზე, ჯანმრთელობაზე და ცხოვრეიბს ხარისხზე.

ამდენად შეგნებულა არ მოგვყავს ინვესტირებული თანხების მოცულობები ან გაყიდვების მოცულობა (მიუხადევად იმისა რომ ერთიც და მეორეც რამოდენიმე ათეული მილონს აჭარბებს), რადგან გვინდა რომ როგორც ჩვენს თანამშრომლებს, ისე ჩვენს პარტნიორებს და დილერებს, ყოველთვის ახსოვდეთ და ესმოდეთ ჩვენი მენეჯმენტისა და კომპანიის მფოლობელების კრედო “არ დაგვავიწყდეს სიცოცხლის ფასი”, თითეული ჩვენი გადაწყვეტილება, რამდენად ბანალურადაც არ უნდა ჟღერდეს პირდაპირ გავლენას ახდენს რამოდენიმე მილიონი ადამიანი ცხოვრებაზე.

სიახლეები